GYIK

Gyakran feltett kérdések

1Milyen témakörökben fordítunk?

A Lexpertis Translation fő profilját a jogi szakszövegek fordítása képezi, de szolgáltatásaink minden más témakörben is elérhetők.

Fő szakterületeink az alábbiak:

Jogi szakfordítás: bírósági határozatok – cégkivonatok – engedélyek – figyelmeztetések – fizetési felszólítások – fizetési meghagyások – hatósági határozatok – jegyzőkönyvek – jogszabályok – közjegyzői okiratok – létesítő okiratok – meghatalmazások – nyilatkozatok –szabadalmak – szabályzatok – szabványok – szakvélemények – szerződések – tanúsítványok – tulajdoni lapok – védjegybejelentések

Gazdasági és pénzügyi szövegek: ajánlatok – brosúrák – cégbemutató anyagok – éves beszámolók – hírlevelek – kereskedelmi katalógusok – kiegészítő mellékletek – költségtervek – könyvelési dokumentumok – marketing tanulmányok – mérlegek – pénzügyi tervek – piackutatások – reklámszövegek – sajtóközlemények – számlák – tájékoztató füzetek – üzleti jelentések – üzleti levelezések – üzleti tervek

Tudományos szövegek: állatgyógyászat – biológia – építészet – fizika – gyógyszerészet – matematika – mérnöktudomány – orvostudomány –pszichológia – vegyészet

Műszaki szövegek: felhasználói és karbantartási kézikönyvek – használati utasítások – informatikai szövegek – katalógusok – megfelelőségi nyilatkozatok – műszaki előírások – műszaki jelentések – műszaki dokumentációk – tanúsítványok

2Melyik szolgáltatást válasszam?

Tudjuk, hogy a fordítási szolgáltatások köre meghökkentően széles és szerteágazó. Igyekszünk segíteni az eligazodásban. Az ajánlatkéréskor sok kérdést teszünk fel annak érdekében, hogy a lehető legsokoldalúbb szolgáltatási csomagot állíthassuk össze Önnek. Árajánlatunkban pedig a fordítandó dokumentum típusának és a fordítás felhasználásának megfelelő javaslatot teszünk a szolgáltatásra. Ha pedig bizonytalan, hívjon bennünket bizalommal vagy kérdezzen e-mailben. Örömmel válaszolunk minden kérdésére.

3Hogyan állapítható meg egy projekt terjedelme?

A fordítandó dokumentum terjedelme általában a karakterszámra hivatkozással kerül meghatározásra.

A karakterszámítást különféle számítógépes programok segítségével végezzük. Ha szükséges, karakterfelismerő szoftvert használunk. A fordítástámogató eszközök segítik kiszűrni a nem fordítandó karaktereket (hivatkozások, ismétlődések stb.). Ennek köszönhetően árajánlatunk kizárólag a ténylegesen fordítandó karakterek számát tartalmazza.

4Milyen szempontok határozzák meg a fordítási díjat?

Az árak kialakítása során számos tényezőt veszünk figyelembe, amelyek közül az alábbiak a legmeghatározóbbak:

 • igényelt nyelvpár és a témakör;
 • a forrásszöveg terjedelme és formátuma;
 • az átadási határidő.

Nyelvpárok és témakörök

Általában igaz, hogy minél gyakoribb egy nyelvpár (pl. magyar-angol), annál alacsonyabbak a fordítási díjak. A speciális szakértelmet igénylő szakterületeken (így pl. kvantumfizika, logisztika, mikrobiológia) ugyanakkor magasabb munkadíjakkal kell számolni.

Terjedelem és formátum

A korszerű fordítástámogató eszközöknek köszönhetően a fordítandó szöveg terjedelme jelentősen csökkenthető például az ismétlődések kiszűrésével. Ezek a számítógépes programok azonban nem minden esetben használhatók eredményesen. Alkalmazásuk egyik előfeltétele a szerkeszthető dokumentumformátum.

Határidők

Az extrém sürgős határidők teljesítése több fordító és projektmenedzser összehangolt, sokszor éjszakába nyúló munkájával lehetséges. Ezt az erőfeszítést a fordítási díjak is tükrözhetik.

5De mi a helyzet, ha AZONNAL kell a fordítás?

Jelezze, ha az ajánlatunkban kínált határidőknél hamarabb van szüksége a fordításra. Ezekben az esetekben egy különleges, fordítókból és projektmenedzserekből álló teamet hozunk létre. Ilyenkor minden perc számít: a fordítók az utolsó pillanatig dolgoznak, a projektmenedzserek pedig a minőséget felügyelik.

6Mi szerepeljen az ajánlatkérésben?

Minél több információval rendelkezünk a forrásszövegről és a fordítás tervezett felhasználásáról, annál jobban tudunk alkalmazkodni a megrendelő igényeihez. Az ajánlatkérés elküldése előtt ezért érdemes néhány kérdést feltenni magunknak.

Mindenekelőtt érdemes átgondolni, hogy milyen célra szeretnénk felhasználni a fordítást. Más-más stílust és szóhasználatot igényel pl. a magánjellegű, illetve a hatósági vagy bírósági eljárásban történő felhasználás céljára készülő fordítás. A fordítási szolgáltatás kiválasztásához tehát tudnunk kell, hogy mi a fordítás rendeltetése.

Alapvető információ természetesen a nyelvpár és a terjedelem. Utóbbi megállapításához különféle szoftverek állnak rendelkezésre. Ezek segítségével a pdf és képformátumú dokumentumok terjedelme is meghatározható.

Árajánlatunkat a szokásostól eltérő (rendkívül rövid, vagy épp ellenkezőleg, kényelmesen tervezhető) határidőkhöz igazítjuk. Fontos ezért, hogy jelezze, ha bármilyen különleges igénye van a vállalási határidőt illetően.

7Fordítástámogatás?! Ez azt jelenti, hogy egy gép fordít?

A fordítástámogató eszközök használata nem azonos a gépi fordítással.

A fordítástámogató szoftverek a projektek hatékonyabb kezelését segítik elő. Egyrészt megkönnyítik a szövegismétlődések felkutatását és az egységes terminológiahasználatot. Az ismétlődések szűrése közvetlen hatással van a fordítási díjra és a vállalási határidőre is. Az egységes szóhasználat biztosítása pedig elengedhetetlen, ha hasonló tartalmú fordítási munkákat ismétlődő jelleggel kell végezni.

Előfordulhat az is, hogy a fordítási projekt több különböző szakember együttműködését igényli. Ilyenkor is jól jön, hogy a fordítástámogató programok lehetővé teszik a speciális szószedetek gyors összeállítását.

Összességében tehát a számítógépes programok által támogatott fordítással az ügyfél időt és költséget takaríthat meg.

A fordítástámogató eszközök alkalmazhatósága ugyanakkor korlátozott. Az egyik legfontosabb előfeltétel a megfelelő minőségű, szerkeszthető formátum.

8Érdemes személyre szabott szószedet elkészítését kérnem?

A személyre szabott szószedet az egységes terminológiahasználatot hivatott biztosítani.

Összeállítása minden olyan esetben hasznos, amikor az ügyfél ugyanabban a témakörben nagy mennyiségű dokumentumot kíván lefordíttatni. Tipikusan ilyen pl. a banki finanszírozás dokumentációja. Kiemelt jelentőséggel bírhat az egységes szóhasználat termékismertetők, tervdokumentációk, honlapok esetében is.

A személyre szabott szószedetek alkalmazása tehát a fordítások minőségbiztosításának kulcsa lehet.

9Mi az a tervezetkövetés és ki vegye igénybe?

A tervezetkövetés opciót kifejezetten jogász ügyfeleink számára alakítottuk ki. Tapasztalatból tudjuk, hogy 24 óra sokszor nem elég az összes feladat elvégzésére, a határidőket azonban bármi áron tartani kell. A tervezetkövetés tehát egy kényelmi szolgáltatás: a fordítás megkezdődik, mielőtt a forrásszöveg végleges változata elkészülne. Megbízónk így időt takaríthat meg, és a saját feladatára koncentrálhat. Ráadásul a módosításokat az eredeti szöveg terjedelmének 5%-ig térítésmentesen elvégezzük a fordításban.

10Mi a célja a konzisztenciavizsgálatnak és mit jelent valójában?

A konzisztenciavizsgálat a jogi szövegek szakfordítása során felmerülő bizonyos kérdések tisztázását segíti elő.

A Lexpertis jogi szakfordítói – hivatásukból eredően – rendkívül alapos és körültekintő munkát végeznek a fordítás során. Előfordulhat, hogy munka közben a fordítandó szöveggel kapcsolatban tesznek észrevételt. Ezeket a megjegyzéseket, kérdéseket összegyűjtjük és a fordításhoz mellékeljük.

A legtipikusabbak ezek közül:

 • a terminológia nem egységes használata;
 • hiányzó szavak;
 • potenciálisan egymásnak ellentmondó rendelkezések;
 • hibás/hiányos számozás a felsorolásokban stb.

A fordítás ettől függetlenül természetesen az eredeti forrásszöveget követi. Ha a kiegészítésként küldött megjegyzések alapján úgy dönt, hogy módosítja a forrásszöveget, tegye meg és küldje el újra a dokumentumot. A változtatásokat ezt követően vezetjük át.

11Hiba a fordításban?! Mit lehet tenni?

A Lexpertis által készített fordításokat a szakfordítón kívül még legalább egy szakember ellenőrzi, mielőtt átadnánk azokat az ügyfélnek. Ez minden egyes fordítás esetében így van, akkor is, ha lektorálás nélkül rendelik meg azokat.

Többszintű minőségbiztosítási rendszerünk ellenére is előfordulhat, hogy egy-egy hiba fölött elsiklunk. Ha így történik, kérjük, jelezze, és a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük a módosítást.

Az általános jótállási idő 3 munkanap. A legtöbb szolgáltatásunkhoz azonban 30 naptári napra kiterjesztett jótállási időt kínálunk.

12Mi a helyzet a titoktartással?

A dokumentumok bizalmas kezelése alapkövetelmény.

A ránk bízott dokumentumokat a lehető legnagyobb diszkrécióval kezeljük. Tisztában vagyunk a dokumentumkezelés során felmerülő biztonsági kockázatokkal is, és mindent megteszünk ezek kiküszöbölése érdekében. Nagy körültekintéssel járunk el munkatársaink megválasztásakor. Emellett fontosnak tartjuk megemlíteni azt is, hogy valamennyi közreműködő szakemberrel titoktartási megállapodást írunk alá a munkakapcsolat tényleges megkezdését megelőzően.

13Mi a különbség a hivatalos és a hiteles fordítás között és melyikre van szükségem?

A hivatalos és a hiteles fordítás közötti megfelelő választás az adott dokumentum felhasználási céljától függ.

Magyarországon a hitelesített fordításoknak két fajtája létezik.

 1. A magyar magántulajdonban álló fordítóirodák által nyújtott hivatalos fordítás és céges dokumentumok hiteles fordítása.
 2. Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. által elkészített hiteles fordítás.

A különböző formákban történő hitelesítések eltérő költségvonzattal és időigénnyel járhatnak. Fontos tehát végiggondolni, hogy adott esetben melyik hitelesítésre van ténylegesen szüksége az ügyfélnek.

A fordítások Magyarország területén történő hivatalos célú felhasználása esetén kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. jogosult a fordítás hitelesítését elvégezni, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. Az egyetlen kivételt ez alól a céges dokumentumok (cégkivonatok, cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és cégiratok) képezik,amelyek hiteles fordítását az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvére a magántulajdonban álló fordítóirodák is elvégezhetik.

Ha a hatályos jogszabályok egy konkrét esetben nem követelik meg a fordítás hitelesítését vagy a hiteles fordítást, ugyanakkor az illetékes hatóság vagy szerv előírja az adott eljárásban a fordítás becsatolását, érdemes az eljáró hatósággal vagy szervvel előzetesen egyeztetni abban a kérdésben, hogy elegendő-e a kért dokumentum egyszerű fordítását vagy hivatalos fordítását benyújtani vagy feltétlenül szükség van-e a hiteles fordítás megrendelésére.

A fordítások külföldön (Magyarországon kívül) történő hivatalos célú felhasználása esetén általában a hivatalos és a hiteles fordítás egyaránt elfogadott.

Az ügyfél feladata minden egyes esetben meggyőződni arról, hogy a szóban forgó dokumentum hivatalos fordítását az illetékes hatóság vagy más szerv eljárásában elfogadja-e.

14Hivatalos vagy hiteles?

Professzionális nyelvi szolgáltatóként a Lexpertis Fordítóiroda jogosult hivatalos fordításokat, illetve céges dokumentumokról hiteles fordításokat készíteni. A Gyakran ismételt kérdések 13. pontjában leírtak természetesen ránk is vonatkoznak.

Hivatalos fordítás a Lexpertis záradékával

A hivatalos fordításokat egy, a Lexpertis bélyegzőjét és valamelyik munkatársunk aláírását tartalmazó, a fordításhoz csatolt záradékkal látjuk el. A záradék szövegében megerősítjük, hogy a fordítás tartalma az eredeti szöveggel megegyezik.

A hivatalos fordítások felhasználási köre meglehetősen széles. A legjellemzőbb esetek:

 • bizonyítványok, oklevelek – elsősorban munkavállalás céljából
 • tenderdokumentációk
 • orvosi igazolások
 • külföldi anyavállalat részére készített jelentések, pénzügyi kimutatások stb.

Hiteles fordítás

A Lexpertis céges iratokról hiteles fordítást készíthet az Európai Unió hivatalos nyelvein. A leggyakoribb céges dokumentumok az alábbiak:

 • cégkivonatok
 • létesítő okiratok
 • egyéb cégiratok.

Ajánlatkérés

CAPTCHA image

Ezzel segít nekünk a spam kiszűrésében